Η ΟΜΑΔΑ

Υπεύθυνος του Γραφείου σύμφωνα με το νόμο είναι ο Αντώνης Καρατζάς, οικονομολόγος, κάτοχος αδείας Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης,  με εμπειρία στο Λογιστικό χώρο, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και με διδακτική προϋπηρεσία σε επιχειρησιακά σεμινάρια επί φορολογικών και εργατικών θεμάτων.

Μερικοί από τους διακεκριμένους συνεργάτες μας είναι οι εξής:

  • Δέσποινα Καρατζά (ΑΒΣΠ): Φοροτέχνης με πολλά χρόνια προϋπηρεσία σε Λογιστήρια Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε.
  • Θανάσης Πατρινός (ΑΣΟΕΕ): Συνεργάτης και σύμβουλος σε Μετατροπές και συγχωνεύσεις Εταιρειών, Εισαγωγή μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών, Οικονομικός Διευθυντής σε Εταιρεία Software.
  • Μανώλης Εργαζάκης (ΑΣΟΕΕ): Με μεγάλη εμπειρία στο τομέα του Εσωτερικού ελέγχου και σύμβουλος σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων.
  • Μιχάλης Παύλου (Μηχανικός): Συνεργάτης στη Διαχείριση και εκμετάλλευση κοινοτικών κονδυλίων, με μεγάλη εμπειρία σε προγράμματα Πιστοποίησης(ISO) και σε διαδικασίες αδειοδότησης Τουριστικών Καταλυμάτων.
  • Θέκλα Γαλάνη: Διοίκηση Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιά. Συνεργάτης με ειδίκευση σε θέματα Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. και σε Εργατικά και Ασφαλιστικά θέματα.